ΑΜΑΡΙΩΤΕΣ
   
“ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” - Αμάρι και εναλλακτικός τουρισμός
του Μανώλη Γ. Ψαρουδάκη


του Μανώλη Γ. Ψαρουδάκη
mpsaroudakis@yahoo.gr“Το τοπίο δεν αποτελεί στιγμιαία μόνο απεικόνιση της σημερινής κατάστασης, αλλά εγγράφει μέσα του και την αποτύπωση του ιστορικού και πολιτιστικού στίγματος της περιοχής, της συνέχειας της μέσα στο χρόνο. Αποτελεί ακόμη αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής μνήμης, και με την έννοια αυτή αφορά την ίδια την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.”

Ο τουρισμός αποτελεί διεθνώς οικονομική δραστηριότητα με σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι υποδομές που δημιουργούνται για την τουριστική  δραστηριότητα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, όπως επίσης δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας είτε διατηρούνται θέσεις εργασίας, και μάλιστα, συχνά,  σε περιοχές που βρίσκονται σε βιομηχανική ή αγροτική παρακμή.
Η τουριστική ανάπτυξη επίσης, εμμέσως συμπαρασύρει ανοδικά και πολλούς άλλους παραγωγικούς τομείς με τους οποίους συνδέεται στενά, όπως : η οικοδομική δραστηριότητα  και τα  τεχνικά έργα, το λιανικό  εμπόριο, δραστηριότητες αναψυχής και εστιασμού καθώς και πολυάριθμους τομείς παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχέση με την αναψυχή και την ταξιδιωτική εμπειρία.
Ταυτόχρονα, οι τουριστικές δραστηριότητες εντάσσονται στις οικονομικές εκείνες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από το περιβάλλον και μάλιστα με την ευρεία του έννοια: φυσικό περιβάλλον, τοπίο, οικιστικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, σύγχρονη κουλτούρα και πολιτισμός  των ανθρώπων ενός τόπου.

 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης 


Η τουριστική ανάπτυξη συνδέεται στενά με την ποιότητα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Η σχέση αυτή όπως εξάλλου είναι αναμενόμενο, εκτός από τις προφανείς  αρνητικές επιπτώσεις,  που αφορούν κύρια στην πίεση που υφίστανται σημαντικοί περιβαλλοντικοί πόροι όπως το  νερό και η καλλιεργήσιμη γη, επιφέρει και  θετικές επιπτώσεις στα επιμέρους στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως:  

  • στη διατήρηση και ανάπτυξη σημαντικών φυσικών περιοχών οι οποίες  αποτελούν πόλους τουριστικής έλξης.
  • στη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας καθώς ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, του αέρα, της ηχορύπανσης, των απορριμμάτων.
  • στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς τουριστικές εγκαταστάσεις σωστά σχεδιασμένες, μπορούν να αναβαθμίσουν αγροτικά ή αστικά τοπία που διαφορετικά δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον γι’ αυτά. 
  • στην βελτίωση των υποδομών κυρίως των οδικών και αεροπορικών υποδομών, των υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, διάθεσης απορριμμάτων, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και επικοινωνιών.
  • στην αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τη φύση και η συνειδητοποίηση της σημασίας της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος για την τουριστική ανάπτυξη οδηγεί στην αύξηση της ευαισθητοποίηση των κατοίκων  για το περιβάλλον.

 

Το Αμάρι και η ανάπτυξη του  εναλλακτικού τουρισμού


Το Αμάρι αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα μειονεκτικής περιοχής με μεγάλες δυνατότητες βιώσιμης και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, το Αμάρι διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που θα του επέτρεπαν να αναπτύξει τουρισμό επιπέδου, εστιασμένου σε εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες:
Τέτοιες δραστηριότητες είναι η τουριστική κατοικία, ο τουρισμός ευεξίας, ο αγροτουρισμός,  καθώς και ο τουρισμός φυσιολατρίας, θρησκευτικός – προσκυνηματικός  και ο τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων (κυνήγι, αθλητισμός, ποδηλασία, sports κ.α.).
Πέρα από την αναγκαία ανάπτυξη τέτοιων, αειφόρων μορφών τουρισμού, ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος μπορεί να γίνει και με το “πάντρεμα” του με την Κρητική διατροφή και των άριστων προϊόντων της Αμαριώτικης γης και των απίθανων μαγειρικών συνταγών που είναι ζωντανές ακόμα στην περιοχή. Πρόσφατη μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γαστρονομία μπορεί τα επόμενα 5 χρόνια να γίνει ένας από τους κύριους λόγους επιλογής της Ελλάδας ως προορισμού διακοπών.


Τι οφείλουμε να κάνουμε:
Θα έπρεπε να έχουμε πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή με ένα οργανωμένο, συντονισμένο σχέδιο ενταγμένο σ' ένα πλέγμα Δημοτικών και ιδιωτικών επενδύσεων και πρωτοβουλιών που με πολύ επαγγελματισμό και την διάχυση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων: διαδικτύου, χαρτών, οδηγών, διαφημίσεων και όχι  να μένουμε στις ελάχιστες πρωτοβουλίες που είναι ανερμάτιστες , περιοδικές, χωρίς συνέχεια πολλές φορές και συνέπεια και με τον ελάχιστο μετρήσιμο στόχο. Προϋπόθεση όμως να ευοδωθούν όλες αυτές οι επενδυτικές πρωτοβουλίες, είναι πρώτιστα η δημιουργία υποδομών που αναδεικνύουν την μοναδική πολιτιστική φυσιογνωμία του Αμαρίου, και που θεωρώ ότι είναι εφικτό να υλοποιηθούν σύντομα, δηλαδή:

ΠΡΟΤΑΣΗ:  Να ιδρυθεί και να λειτουργήσει Αρχαιολογικό μουσείο στην περιοχή μας, αλλά και τέσσερα (4) ακόμα μουσεία (με Δημοτική πρωτοβουλία) στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Αμαρίου:

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΜΑΡΙΟΥ
Είναι ένας μεγάλος στόχος, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει με επιμονή και με συνέπεια να διεκδικήσουμε την δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου στην περιοχή για να εκτίθενται τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα που υπάρχουν (τα περισσότερα στις αποθήκες) από τους αρχαιολογικούς χώρους του Αποδούλου – Μοναστηρακιού – Συβρίτου και των πολλών άλλων ανασκαφών στην περιοχή του Δήμου.


ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ: Ενθυμήματα της ζωής, της οικογένειας, των επαγγελμάτων κ.α.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Συλλογές από όπλα, αντικείμενα, προκηρύξεις, ενθυμήματα από τους πολέμους στην περιοχή, από τους Αμαριώτες αγωνιστές στα πεδία των μαχών.
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΖΩΗΣ: Με αντικείμενα τεχνολογίας που σημάδεψαν την ζωή μας από το 1950 και μετά (η εξέλιξη του τρανζίστορ, της tv, του τηλεφώνου, παιχνιδιών, επίπλων, θεάτρου σκιών, είδη οικοσκευών, εργαλείων. Η ενδυματολογική εξέλιξη των ανδρών, γυναικών και παιδιών μέχρι και μεγαλύτερα ενθυμήματα όπως αυτοκίνητα, τρακτέρ, αλωνιστικές μηχανές κ.α. )
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Σε συνεργασία με Μουσείο Φυσικής Ιστορίας θα μπορούσε να λειτουργήσει μουσείο με την πλούσια πανίδα και χλωρίδα  του τόπου μας. Όπως και χαρτογράφηση της περιοχής ανά χωριό και τοποθεσία, καθώς επίσης και σύνδεση με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Οικολογικές Οργανώσεις κ.α.
Επίλογος
Τελειώνοντας, εμείς δεν θα τσακωθούμε εν το μεταξύ για το που θα χωροθετηθούν, για το που θα γίνουν, κάτι που πολλά χρόνια κάποιοι επέβαλαν ως πολιτική, το διαχωρισμό δηλ. αυτόν, για να μην γίνονται τα έργα “γιατί δεν συμφωνούν στον χώρο και στον τόπο”. Η περιοχή μας δικαιούται και έχει ανάγκη από πολλά, όμως έγιναν ελάχιστα.
Είναι σαφές ότι προτάσεις υπάρχουν.
Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε άλλο να εθελοτυφλούμε.
Είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και οφείλουμε όλοι οι πολίτες, φορείς του τουρισμού, της αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και του πολιτικού προσωπικού την χώρας, να συνεννοηθούμε για να αλλάξουμε νοοτροπία και σελίδα.
Πιστεύω ότι όταν υπηρετείς με συγκεκριμένους στόχους ένα όραμα για την ανάπτυξη του τόπου σου κάποια στιγμή δημιουργείται μία κρίσιμη μάζα ανθρώπων μέσα στην τοπική κοινωνία που το συμμερίζονται. Ανθρώπων που είναι πρόθυμοι και ικανοί να υλοποιήσουν έργα και δράσεις, και να υπηρετήσουν με συνέπεια τους ανθρώπους που  γεννήθηκαν, ζουν, κατάγονται και αγαπούν στην περιοχή:
“ΝΟΤΙΑ του ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ – ΒΟΡΕΙΑ του ΛΙΒΥΚΟΥ”

 

Προηγούμενη σελίδα  Αρχή σελίδας

 
Κυριακή, 25. Αυγούστου 2019
 


Ρέθυμνο HOTSoft.gr internet ιντερνετ δίκτυα τηλεπικοινωνίες ρέθυμνο κρήτη. κατασκευή φιλοξενία προώθηση ιστοσελίδων SEO. Δίκτυα δεδομένων ασύρματα ενσύρματα WiFi ρέθυμνο Δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι μελέτη κατασκευή δικτύων ιστοσελίδων φιλοξενία. Rethymno Website design web page rethimno webpage hosting crete graphics design build website hosting server audio video radio streaming servers crete rethymno

GOODnet.gr- Η πύλη του Ρεθύμνου στο ίντερνετ. Νέα, ειδήσεις, ενημέρωση επικαιρότητα. Ρέθυμνο, Χανιά, Ηρακλειο, Αγιος Νικόλαος Κρήτη. Οδηγός Αγοράς κατάλογος επιχειρήσεων νομού Ρεθύμνου Κρήτης. Φόρουμ συζητήσεων ανταλλαγής απόψεων για το Ρέθυμνο όλη την Κρήτη. Νέα, ειδήσεις, ενημέρωση επικαιρότητα. Ρέθυμνο, Χανιά, φωτογραφίες Ηρακλειο, Αγιος Νικόλαος Κρήτη. Οδηγός Αγοράς κατάλογος επιχειρήσεων νομού Ρεθύμνου Κρήτης. Φόρουμ συζητήσεων ανταλλαγής απόψεων για το Ρέθυμνο όλη την Κρήτη.

 
© 2010 Σύλλογος Αμαριωτών Ρεθύμνου | e-mail: info@amariotes.gr
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 273 ΤΚ 74100 Ρεθυμνο

Ρέθυμνο HOTSoft.gr internet ιντερνετ δίκτυα τηλεπικοινωνίες ρέθυμνο κρήτη. κατασκευή φιλοξενία προώθηση ιστοσελίδων SEO. Δίκτυα δεδομένων ασύρματα ενσύρματα WiFi ρέθυμνο Δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι μελέτη κατασκευή δικτύων ιστοσελίδων φιλοξενία. Rethymno Website design web page rethimno webpage hosting crete graphics design build website hosting server audio video radio streaming servers crete rethymno
powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες