ΑΜΑΡΙΩΤΕΣ
   
Αγία Παρασκευή


  • Απόσταση από Ρέθυμνο: 60 χλμ.
  • Υψόμετρο: 160 μ.
  • Πληθυσμός: 1991: 127 κάτοικοι
    (1940: 188 κάτοικοι)

Χωριό και Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Κουρητών.

Αναφέρεται στην επαρχία Αμαρίου το 1577 από το Fr. Barozzi. (Fo27ν) S(an)ta Venerand από τον Καστροφύλακα (Κ175) S. Veneranda με 95 κάτ. το 1583 και από τον Βασιλικάτα (Μνημεία Κρητ. Ιστ. V, σ. 129) S. Veneranda, Sagudhi, το 1630 (πιθανόν είναι το όνομα του φεουδάρχη). Στην αιγυπτιακή απογραφή του 1834 αναφέρεται Ηagia Ρaraskeνe (R. Ρash1ey, Τraνe1s in Crete, 11, 314) με 15 χριστιαν. οικογένειες. Το 1881 αναφέρεται στο δήμο Αποδούλου με 78 Χριστιανούς κάτ. και το 1900 με 157 κάτ. Το 1928 αναφέρεται στην κοινότητα Αγ. 1ωάννου με 169 κάτ. το 1940, αποτελεί δική του κοινότ. με 188 κάτ., το 1951 με 157, το 1961 με 154 και το 1971 με 97 κάτ.
Μέσα στο χωριό είναι η εκκλησία της Παναγίας, αφιερωμένη στην Κοίμηση, τοιχογραφημένη, με καλά διατηρημένες τοιχογραφίες, του 16ου αιώνα. Σωζομένη επιγραφή αναφέρει:
= Ανηγέρθη εκ βάθρου και ιστορήθη ο θείος και πάνσεπτος ναός ούτος της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, δι΄ εξόδου και κόπου κυρού Γεωργίου ευλαβεστάτου ιερέως τού Βαρούχα άμα συν τη αυτού συζύγω τιμιωτάτη πρεσβυτερήσι, επί τη επαρχία του ευγενεστάτου και τρισεντιμωτάτου αυθεντός κυρού Γεωργίου Καλιέργη. ΈτουςΖΚΔ'(=7024) =1516."
(Βλ.G.Gerο1a, Monumenti ecc.IV, p. 500) έγχρωμο αντίγραφο της εικόνας των ιδρυτών βλ.Gerοla, Monumenti ecc. νοl.II, Πίν.13)
Στο ειλητάριο που κρατούν στα χέρια των, κάτω από την εκκλησία που αφιερώνουν, οι αφιερωτές, παπά Γεώργιος Βαρούχας και η πρεσβυτέρα του, είναι γραμμένοι οι παρακάτω δεκαπεντασύλλαβοι, ανομοιοκατάληκτοι στίχοι-ποίημα πιθανώς κατά τον Gerο1a του ίδιου του παπά Βαρούχα:
Ημείς εις σέ ελπίζομεν, δέσποινα Θεοτόκε,
ως ούσα σκέπη κρατεά, αντίληψις οξεία
εις τον ναόν προστρέχοντες, ον νυν περικρατούμεν,
και ηξιώθημεν ημείς ανακαινήσαι τούτον
εκ βάθρων των οικοδομών και συνηστορηθίναι
ίνα σε έχομεν αεί υπέρμαχον προστάτην
και σκέπε φρούρισον ημάς συν τοις εμοίς φιλτάτοις
τέκνοις από πάσης προσβολής και εκ παντός κινδύνου,
και λύτροσε κολάσεως πάντας τους ορθοδόξους.

Προηγούμενη σελίδα  Αρχή σελίδας

 
Κυριακή, 18. Αυγούστου 2019
 


Ρέθυμνο HOTSoft.gr internet ιντερνετ δίκτυα τηλεπικοινωνίες ρέθυμνο κρήτη. κατασκευή φιλοξενία προώθηση ιστοσελίδων SEO. Δίκτυα δεδομένων ασύρματα ενσύρματα WiFi ρέθυμνο Δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι μελέτη κατασκευή δικτύων ιστοσελίδων φιλοξενία. Rethymno Website design web page rethimno webpage hosting crete graphics design build website hosting server audio video radio streaming servers crete rethymno

GOODnet.gr- Η πύλη του Ρεθύμνου στο ίντερνετ. Νέα, ειδήσεις, ενημέρωση επικαιρότητα. Ρέθυμνο, Χανιά, Ηρακλειο, Αγιος Νικόλαος Κρήτη. Οδηγός Αγοράς κατάλογος επιχειρήσεων νομού Ρεθύμνου Κρήτης. Φόρουμ συζητήσεων ανταλλαγής απόψεων για το Ρέθυμνο όλη την Κρήτη. Νέα, ειδήσεις, ενημέρωση επικαιρότητα. Ρέθυμνο, Χανιά, φωτογραφίες Ηρακλειο, Αγιος Νικόλαος Κρήτη. Οδηγός Αγοράς κατάλογος επιχειρήσεων νομού Ρεθύμνου Κρήτης. Φόρουμ συζητήσεων ανταλλαγής απόψεων για το Ρέθυμνο όλη την Κρήτη.

 
© 2010 Σύλλογος Αμαριωτών Ρεθύμνου | e-mail: info@amariotes.gr
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 273 ΤΚ 74100 Ρεθυμνο

Ρέθυμνο HOTSoft.gr internet ιντερνετ δίκτυα τηλεπικοινωνίες ρέθυμνο κρήτη. κατασκευή φιλοξενία προώθηση ιστοσελίδων SEO. Δίκτυα δεδομένων ασύρματα ενσύρματα WiFi ρέθυμνο Δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι μελέτη κατασκευή δικτύων ιστοσελίδων φιλοξενία. Rethymno Website design web page rethimno webpage hosting crete graphics design build website hosting server audio video radio streaming servers crete rethymno
powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες