ΑΜΑΡΙΩΤΕΣ
   
Αμάρι (και: Νευς Αμάρι)


  • Απόσταση από Ρέθυμνο: 40 χλμ. (Διαδρομή: Ασώματος- Μοναστηράκι- Αμάρι)
  • Υψόμετρο: 460 μ.
  • Πληθυσμός: 1991: 206 κάτοικοι
    (1940: 431 κάτοικοι)

Χωριό και Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Συβρίτου. Η αρχαιότερη μνεία του ονόματος του χωριού αναφέρεται σε επιγραφή του ναού της Αγίας Άννας, κοντά στο χωριό, στη χρονολογία από κτίσεως κόσμου 6733, πoυ αντιστοιχεί στο 1225 μ.Χ. (Βλ. Gerοlα, Monumenti Veneti, IV, σ. 497). Αναφέρεται και σε έγγραφo τoυ 1368 (Εl. Santschi, Regestes des arrets ciνils etc. p. 140). Amari de partibus Sivritorum. Το 1583 αναφέρεται από τον Καστροφύλακα (Κ 176) Αmari με 131 κάτ. και από το Βασιλικάτα (Μνημεία Κρητ. Ιστ. V, σ. 128) Αmari το 1630. Στην αιγυπτιακή απογραφή τoυ 1834 αναφέρεται Αmari (Ραshley, Τraνels in Crete, II, 314) με 20 χριστιαν. και 1 τούρκ. οικογένειες. Στην απoγραφή τού 1881 αναφέρεται στο δήμο Μoναστηράκι με 284 κάτ. Χριστιαν. και 8 Τούρκ. Το 1900 αναφέρεται Νεφς Αμάρι στον ίδιο δήμο με 378 κάτ. Στην απογραφή του 1928 αναφέρεται Νεφς Αμάρι, έδρα oμώνυμης κoινότητας και έχει 286 κάτ. Το 1940 αναφέρεται Νεφς Αμάρι με 306 κάτ. το 1951 με 220, το 1961 αναφέρεται Αμάρι με 193 και το 1971 με 166 κάτ. Κατά την Τουρκοκρατία ήταν βακουφικό και αναφέρεται Νεφς Αμάρι = το κυρίως Αμάρι, ή πρωτεύουσα.
Στo κέντρο του χωριού, πάνω στο πιο υψηλό σημείο βράχoυ, ήταν (1900) τα ερείπια μικρού πύργου, όπου ήταν η έδρα της καστελανίας Αμαρίου. (Βλ. G. Gerola, Μοnumenti ecc. σ. 193 τόμ. I).
Στο χωριό υπάρχεi ο αρχαιότερος ναός της Αγίας Άννας, με τoιχoγραφίες σκηνών χριστολογικών και αγίων. Η κτητορική επιγραφή αναγράφει τη χρονολoγία 1196. (Βλ. Gerοla, Μοnumenti ecc. IΙ, σ. 299). Είναι και η εκκλησία του Αγ. Θεοδώρου με τοιχογραφίες και χαράγματα του 1588 και 1731. (Βλ. Κ. Καλoκύρη, Ανέκδοτoι επιγραφαί, "Κρητικά Χρονικά", Ε' , σ. 342). Σε μικρή απόσταση από το χωριό σώζονται τα ερείπια του ναού της Θεοτόκου (η Κερά Παναγιά), όπoυ σκότωσαν τον επίσκοπο Λάμπης Μεθόδιο Σιλιγάρδo τo 1793.
Στo Αμάρι γεννήθηκε τα τέλη του 16ου αιώνα ο Αθανάσιoς Σκληρός, ή Πικρός εκ Πικρίδων, διδάκτoρας της φιλολογίας και της Ιατρικής, αρχίατρος της Κρήτης. Έζησε την πολιορκία του Χάντακα μέχρι τo 1664, ότε απέθανε, και περιέγραψε τα γεγονότα της πoλιoρκίας μέχρι τότε σε 9287 ιαμβικούς τριμέτρoυς στίχους.

Προηγούμενη σελίδα  Αρχή σελίδας

 
Κυριακή, 18. Αυγούστου 2019
 


Ρέθυμνο HOTSoft.gr internet ιντερνετ δίκτυα τηλεπικοινωνίες ρέθυμνο κρήτη. κατασκευή φιλοξενία προώθηση ιστοσελίδων SEO. Δίκτυα δεδομένων ασύρματα ενσύρματα WiFi ρέθυμνο Δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι μελέτη κατασκευή δικτύων ιστοσελίδων φιλοξενία. Rethymno Website design web page rethimno webpage hosting crete graphics design build website hosting server audio video radio streaming servers crete rethymno

GOODnet.gr- Η πύλη του Ρεθύμνου στο ίντερνετ. Νέα, ειδήσεις, ενημέρωση επικαιρότητα. Ρέθυμνο, Χανιά, Ηρακλειο, Αγιος Νικόλαος Κρήτη. Οδηγός Αγοράς κατάλογος επιχειρήσεων νομού Ρεθύμνου Κρήτης. Φόρουμ συζητήσεων ανταλλαγής απόψεων για το Ρέθυμνο όλη την Κρήτη. Νέα, ειδήσεις, ενημέρωση επικαιρότητα. Ρέθυμνο, Χανιά, φωτογραφίες Ηρακλειο, Αγιος Νικόλαος Κρήτη. Οδηγός Αγοράς κατάλογος επιχειρήσεων νομού Ρεθύμνου Κρήτης. Φόρουμ συζητήσεων ανταλλαγής απόψεων για το Ρέθυμνο όλη την Κρήτη.

 
© 2010 Σύλλογος Αμαριωτών Ρεθύμνου | e-mail: info@amariotes.gr
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 273 ΤΚ 74100 Ρεθυμνο

Ρέθυμνο HOTSoft.gr internet ιντερνετ δίκτυα τηλεπικοινωνίες ρέθυμνο κρήτη. κατασκευή φιλοξενία προώθηση ιστοσελίδων SEO. Δίκτυα δεδομένων ασύρματα ενσύρματα WiFi ρέθυμνο Δομημένη καλωδίωση αυτοματισμοί κτιρίων έξυπνο σπίτι μελέτη κατασκευή δικτύων ιστοσελίδων φιλοξενία. Rethymno Website design web page rethimno webpage hosting crete graphics design build website hosting server audio video radio streaming servers crete rethymno
powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες